Willem Elsschot, Jan C. Villerius, Elsschot leest voor. De briefwisseling tussen Willem Elsschot en Jan C. Villerius.

(Ed.) Wieneke 't Hoen, Vic van de Reijt.

Het is maar weinigen gegund geweest om Elsschot (1882-1960) te horen voorlezen. Wanneer hij een boek voltooid had, nodigde hij een paar vrienden uit en las het voor. Soms werd de ontroering hem te machtig, zo getuigde J. Greshoff, en dan moest iemand anders het voorlezen overnemen.

Kort voor zijn vijfenzeventigste verjaardag was Willem Elsschot in Nederland voor een drietal voordrachten. S. Carmiggelt leidde hem steeds in en daarna las Elsschot voor uit zijn zojuist verschenen Verzameld werk.

Op 24 april 1957 was hij in de Rotterdamse Bijenkorf. Onder het geestdriftige publiek bevond zich Jan C. Villerius (1933-1996), die net daarvoor in briefwisseling met de auteur getreden was. In vele brieven en artikelen toont hij zich een nauwkeurig lezer van Elsschots werk; daarmee weet hij diens vriendschap en vertrouwen te winnen.

In Elsschot leest voor is nu voor het eerst de volledige briefwisseling tussen Elsschot en Villerius vastgelegd. Daarbij bevindt zich een aantal brieven die pas na de uitgave van Elsschots Brieven (1993) zijn opgedoken. Dankzij Villerius is de Rotterdamse lezing op de band bewaard gebleven. Op een cd die aan het boek is toegevoegd, valt nu Elsschots stem voor iedereen te horen.

Terug naar boven