Willem Elsschot, Geen drank noch lekker eten

 

Het titelloze gedicht met de beginregel Geen drank noch lekker eten schreef Willem Elsschot in 1908, toen hij in Rotterdam woonde. Hij nam het op in een zwart cahier dat hij rond 1910 maakte met de bedoeling de gedichten te publiceren. Maar pas in de jaren dertig werden enkele gepubliceerd, in Forum, onder de titel Verzen van vroeger, en daarna gebundeld. Geen drank noch lekker eten bleef tijdens Elsschots leven ongepubliceerd. Het verscheen voor het eerst in 1979 in Zwijgen kan niet verbeterd worden.

Deze uitgave is in januari 2001 met de hand gezet uit de Van Dijck en met de handpers van De Carbolineum Pers gedrukt op geschept Zerkall.

De oplage van 500 exemplaren is bestemd voor het Willem Elsschot Genootschap.

Terug naar boven