Willem Elsschot alias Alfons De Ridder

Anton Stevens, (VHS), VRT (1982)

In het Willem Elsschot-jaar 1982 maakte Anton Stevens voor de BRT-televisie een unieke documentaire over het leven en werk van Willem Elsschot.

Heel bijzonder is dat Stevens kon beschikken over het toentertijd volledig beschikbare foto- en documentatie-archief over de schrijver. Dat monteerde hij tot een lopend verhaal, waarin Elsschots beroemde 'Autobiografie in briefvorm' uit 1936 als ironisch achtergrondcommentaar werd gebruikt.

Bij het maken van zijn documentaire deed Stevens een verrassende ontdekking. In de Antwerpse Stadsbibliotheek trof hij exemplaren aan van 'La Revue Générale Illustrée', het model voor het 'Wereldtijdschrift' uit Lijmen waarnaar door vele onderzoekers zo lang was gezocht. In de documentaire wordt het oorspronkelijke tijdschrift voor het eerst getoond.

Bovenal is de film belangrijk omdat Stevens getuigen aan het woord laat die Elsschot goed gekend hebben en die inmiddels allen zijn overleden: zijn oudste zoon en dochter Walter en Adèle, Simon Carmiggelt, Jan C. Villerius, Gerard Walschap en diens zoon Lieven. Vooral het uitvoerige relaas van Gerard Walschap over Elsschots weigering om lid te worden van de Vlaamse Academie bevat belangrijke onthullingen.

Terug naar boven