Kees Fens. Een leven lang Elsschot.

Elsschot-beschouwingen van Kees Fens voor het eerst gebundeld                                      

In 2007 maakte het Willem Elsschot Genootschap (WEG) een afspraak met Kees Fens. Hij zou zijn verspreide beschouwingen over het werk van Willem Elsschot bundelen en in een nieuw te schrijven opstel terugblikken op een leven met Elsschot. Door zijn overlijden op 14 juni 2008 kon het plan niet doorgaan. In overleg met de weduwe van Kees Fens heeft het WEG besloten de bundel nu alsnog uit te brengen. Dit jaar zou Fens 85 geworden zijn en verschijnt de door Wiel Kusters geschreven biografie met de titel Mijn versnipperd bestaan.

Een leven lang Elsschot bevat de opstellen, kritieken en columns van Kees Fens over Willem Elsschot. Het overgrote deel ervan verscheen nooit eerder in boekvorm. Naast de klassieke essays van Fens over Elsschots romans Kaas en Het Dwaallicht bevat de bundel ook tal van onbekende artikelen uit het weekblad De Linie en de kranten De Tijd, de Volkskrant en De Standaard. Ze geven een beeld van Fens’ ontwikkeling: van vrij traditioneel, katholiek ge├»nspireerd criticus en scherpzinnig analyticus tot bespiegelend essayist. Tegelijk tonen ze hoe hij de Elsschot-studie op de voet volgde en er soms een pioniersrol in speelde. De schijnbare eenvoud van Elsschots proza bleef ruim een halve eeuw lang stof tot nadenken bieden aan een van de meest begaafde (her)lezers van de Nederlandse letteren. Het nawoord van neerlandicus en WEG-bestuurslid Koen Rymenants brengt de teksten in verband met de invloeden die Fens onderging en met zijn opvattingen over literatuur en kritiek.

Een leven lang Elsschot is nummer 14 in de reeks WEG-cahiers, waarin het Willem Elsschot Genootschap kleine studies en andere literair-historische publicaties over Elsschot uitbrengt. Ze zijn exclusief bestemd voor de leden van het WEG, maar in het geval van dit Fens-cahier is een beperkte oplage ook verkrijgbaar voor andere belangstellenden via Athenaeum Boekhandel (Amsterdam) en Antiquariaat Hinderickx & Winderickx (Utrecht).

Kees Fens, Een leven lang Elsschot. Bezorgd en toegelicht door Koen Rymenants. Antwerpen: Willem Elsschot Genootschap, 2014. (WEG-cahier, 14). ISBN 9789082228908. 87 p. Prijs: € 15,00. Beperkte oplage, exclusief verkrijgbaar bij Athenaeum Boekhandel (Amsterdam) en Antiquariaat Hinderickx & Winderickx (Utrecht) of via het lidmaatschap van het Willem Elsschot Genootschap. Zie ook www.weg.be

 

Terug naar boven