Jos Muijres en Vic van de Reijt (ed.), Als een onweder bij zomerdag. De briefwisseling tussen Louis Paul Boon en Willem Elsschot.

Bij de uitreiking van de Leo Krynprijs aan Louis Paul Boon, in 1942, hebben Willem Elsschot (pseudoniem van Alfons de Ridder) en de 30 jaar jongere Boon elkaar voor het eerst ontmoet. Elsschot zat in de jury die De voorstad groeit bekroonde. Kort daarna begon een correspondentie tussen hen, die kort geleden, niet geheel compleet, is teruggevonden. De brieven geven een boeiend beeld van een vrij moeizaam verlopende vriendschap, die eindigde toen Elsschot in 1947 een lang gedicht schreef ter verdediging van de in 1946 geëxecuteerde flamingant Borms, welk gedicht hij aan Boon wilde opdragen. Boon, die Borms beschouwde als een symbool van het Vlaams-nationalisme dat in de oorlog zoveel slachtoffers had gemaakt, verzette zich daar tegen. De brieven zijn geannoteerd uitgegeven, worden voorafgegaan door een stukje: Een harde vriendschap en gevolgd door illustraties en door de stukjes die Boon over Elsschot heeft geschreven. Het is een boeiende uitgave in de stroom van publikaties rondom Boon.

Terug naar boven