J. Slauerhoff, Alle verhalen, Nijgh & Van Ditmar, 2010,

Tijdens zijn korte leven schreef scheepsarts J. Slauerhoff naast honderden gedichten en drie romans welgeteld vijfentwintig verhalen. Daarvan verschenen er maar twaalf in boekvorm, in Het lente-eiland en andere verhalen en Schuim en as. De overige verhalen werden na zijn dood door tekstbezorger K. Lekkerkerker verzameld uit tijdschriften of gereconstrueerd uit handschriften en typoscripten.

De zoektocht van een zeeman naar een onbereikbare vrouw (Larrios), de ondergang van een dodenschip (De laatste reis van de Nyborg) ? het zijn vooral deze verhalen die Slauerhoff een groot lezerspubliek hebben bezorgd. Men vindt ze hier naast onbekender werk, zoals Laatste reis van de Camoës, eigenlijk een voorstudie voor een vervolgdeel op zijn beide China-romans Het verboden rijk en Het leven op aarde

J. Slauerhoff (1898-1936) zwierf als scheepsarts over vrijwel alle wereldzeeën en schreef daarover reisschetsen (verzameld in Alleen de havens zijn ons trouw).

Terug naar boven