Het doet ons genoegen dat u thans met ons voorstel accoord gaat. Honderd jaar liefde voor Vlaanderen

Peter Theunynck & Erik Vlaminck, Uitgeverij Wereldbibliotheek

Uitgeverij Wereldbibliotheek heeft vanaf haar oprichting in 1905 een nauwe band met Vlaanderen. Naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de uitgeverij hebben Peter Theunynck en Erik Vlaminck een aantal memorabele momenten uit de afgelopen eeuw opgediept. In de archieven van de uitgeverij en het AMVC-Letterenhuis vonden zij prachtige getuigenissen, zoals een hilarische briefwisseling met Willem Elsschot over zijn honorarium, en met Herman Teirlinck over een al te sensuele passage in zijn roman Maria Speermalie.

Met deze en andere documenten hebben Theunynck en Vlaminck een bloemlezing samengesteld, en de fragmenten van een kort inleidend commentaar en illustraties voorzien. Tezamen bieden die een vermakelijk inkijkje in de honderdjarige samenwerking tussen Wereldbibliotheek en Vlaanderen.

Terug naar boven