Ledenpakket 2018

WEG Serie

 • 87/ Willem Elsschot, De Verlossing, met een nawoord van Eric Rinckhout, Polis, Antwerpen, 2017.
 • 88/ Willem Elsschot, Pensioen, met een nawoord van Matthij de Ridder, Polis, Antwerpen, 2017.
 • 89/ Willem Elsschot, Het Tankschip, met een nawoord van Dirk Leyman, Polis, Antwerpen, 2017.
 • 90/ Willem Elsschot, Kaas, met een nawoord van Peter Vandermeerch, Polis, Antwerpen, 2017.
 • 91/ Koen Rymenants & Carl De Strycker (red.), Willem Elsschot. Dichter. Alle Verzen verzameld en toegelicht, Polis, Antwerpen, 2017.
 • 92/C.J. Aarts & M.C. van Etten, Van onzen correspondent. Journalistiek werk van Willem Elsschot. Antwerpen, Polis, 2018.

WEB Reeks

 • 70/ Jan Vanriet, Radeloos geluk, Hollands Diep, Amsterdam, 2018.
 • 69/Langs de Kapellekensbaan, een film van AndrĂ© Schreudens, door de maker toegelicht met een nawoord van Jos Muijers, Huis Clos, Rimburg, Amsterdam, 2017.

WEG Cahier

Elsschottiana

 • Nieuwsbrief Achter de schermen, jrg. 19, nr. 3-4
 • Nieuwsbrief Achter de schermen, jrg. 20, nr. 1-2
 • Deelname aan WEG-activiteiten
Terug naar boven