Ledenpakket 2011

WEG Serie

 • Peter Holvoet-Hanssen, Ontgoocheling 2, WEG serie 60
 • Erik Vlaminck, Dubieuze Debiteuren, WEG serie 61
 • Wieneke ’t Hoen, Dicht bij Elsschot, WEG serie 62
 • Willem Elsschot, Het Dwaallicht. Met stadswandeling van Eric Rinckhout, WEG serie 63
 • Eric Rinckhout, Grote Antwerpse Willem Elsschot Atlas, WEG serie 64
 • Bart Van Loo & Alain Giebens, Elsschot, Antwerpen & Coraline, WEG serie 65
 • Willem Elsschot, Kiel Vaglumo(Het Dwaallicht in het Esperanto), WEG serie 66
 • Zot van Elsschot. Een radioserie van Pat Donnez, WEG serie67
 • Cyrille Offermans, Een verpakkingsspecialist. Over Willem Elsschot,  WEG serie 68
 • Wilma Schuhmacher, Willem Elsschot in boek en band. Een eerste inventarisatie van bandvarianten, WEG serie 69
 • Vic van de Reijt, Elsschot. Leven & werken van Alfons De Ridder, WEG serie 70

WEG Cahier

Elsschottiana

 • Meulenhoff|Manteau, Album Louis Paul Boon. Een leven in beelden
 • Koen Rymenants, Kris Humbeeck, Jan Robert, Jan Stuyck, Literatuur en crisis. De Vlaamse en Nederlandse letteren in de jaren dertig, AMVC- Letterenhuis
 • Demian, Catalogus collectie John Bel
 • Zacht Lawijd, Literair historisch tijdschrift, Elsschot en consorten helpen Ary Delen, Jrg. 9-1
 • nieuwsbrieven Achter de schermen,  jrg. 12, nr. 1-2 en jrg. 13, nr. 1-2
 • Elsschot en het W.E.G. in de media, aflevering 22 en 23
 • deelname aan WEG.-activiteiten
Terug naar boven