Villa des Roses

Karaktersterke literatuurverfilming - Filmpedagogisch dossier 6 - Kine|Scola 2002

In de filmpedagogische reeks Kine|Scola verschijnt met Villa des Roses het zesde boekje. Evenals de vorige ondersteunt en bevordert dit Kine|Scola-boekje een verantwoorde en deskundige filmpedagogische werking met de behandelde film in school- en klasverband.

Villa des Roses is een internationale, waardevolle film van een belangrijk Vlaams cineast, Frank Van Passel. Dat volstaat al om er aandacht aan te schenken. Maar er zijn nog meer redenen. De film neemt de toeschouwer mee naar een monument in de Nederlandse romanliteratuur: Villa des Roses van Willem Elsschot. Aldus laat de film toe om in een onderwijskundige context het boeiende thema van de relatie tussen woord en beeld, literatuur en film uitvoerig en concreet te behandelen. Dat thema staat centraal in dit Kine|Scola-dossier.

Het filmpedagogische dossier Villa des Roses bevat een unicum. Op vraag van de auteur heeft Cyriel Van Tilborgh, de voorzitter van het Willem Elsschot Genootschap, bemiddeld om twee bevoorrechte getuigen - de dochter van Elsschot, mevrouw Ida De Ridder, en de kleinzoon van de schrijver, Jan Maniewski - te verzoeken hun kijk op de film neer te schrijven voor dit boekje.

 

 

Terug naar boven