De bekering van Viaene door Willem Elsschot

Snoecks Almanak 2004 - Uit de oude doos: Verhaal uit Snoecks's Groote Almanak van 1943, in: Snoecks Almanak 2004, p.105-112

Willem Elsschot is de meest succesvolle Vlaamse auteur van de twintigste eeuw. Het succes kwam echter maar op hoge leeftijd en vooral na zijn dood. Daarom was hij genoodzaakt een ander beroep uit te oefenen, dat van reclameman. Zo was hij onder zijn burgerlijke naam, Alfons De Ridder, van 1942 tot zijn dood alleenvertegenwoordiger voor de publiciteit in de Snoecks en de Snoecks Almanak. Desnoods, om een bedrijf helemaal te overtuigen, schreef hij een kort verhaal om het adverterende bedrijf in een goed daglicht te stellen. Het verhaal uit 1943 is daarvan een voorbeeld. De Nationale Landbouw en Voedingscorporatie was een overheidsinstantie waaraan de boeren een groot deel van hun opbrengst moesten afstaan, voor een eerlijke verdeling onder de hongerende bevolking. Zulks tegen de zin, want zjin kregen veel meer geld voor hun producten op de zwarte markt, en zagen de levering aan de Corporatie - ten onrechte - als collaboratie. Het kortverhaal moest de boeren overtuigen van de goede bedoelingen van de Corporatie. Deze publicatie is tevens een mooi voorbeeld van de samenwerking die er altijd geweest is tussen de redactie en de marketingafdeling. Vooral in het geval van maand- en weekbladen wier bestaan in wezen staat of valt met het aantal advertenties. Elsschot schreef het verhaal onder het pseudoniem Nicodemus.

Guido Lauwaert

Terug naar boven